• Foreløpig kvartærgeologisk kart Skei, Jølster kommune. M 1:10 000 

      Sandøy, G.; Sletten, K,; Eilertsen, R.; Stalsberg, K. (Map, 2018)
      Inkludert produktark (6 s.): Detaljert kvartærgeologisk kart i bratt terreng - Bjørset-Helgheim, Hammar-Kjelsnes, Myklebust-Årnes, Skei, Sunde - Dvergsdal og Solheim, Jølster kommune (foreløpige utgaver)