• Gol: Utvidelse av skredgeologisk kartleggingsarbeid 

   Hermanns, Reginald; Rubensdotter, Lena; Romundset, Anders; Eilertsen, Raymond S.; Sletten, Kari; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2017.011), Report, 2017)
   Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatet av stratigrafiske undersøkelser og dateringer av skredavsetninger i det bebygde området Breidokk i Gol. Rapporten er et supplement til den kvartærgeologiske kartleggingen ...
  • Gradient analyse av Askøy kommune 

   Stalsberg, Knut; Sletten, Kari; Derron, Marc H. (NGU-Rapport (2006.079), Report, 2006)
   På oppdrag fra Askøy kommune har NGU utført en gradientanalyse, gjort en kort befaring og gitt generelle råd om hvordan kommunen bør arbeide med problemstillinger knyttet til skredfare.\r\rDe vedlagte kartene (på CD) viser ...
  • Identifikasjon av løsneområder for jordskred 

   Eilertsen, Raymond S.; Kvam, Maria H.; Stalsberg, Knut; Sletten, Kari; Solberg, Inger-Lise; Pullarello, Jose; Rubensdotter, Lena (NGU-Rapport (2021.022), Report, 2021)
   Gjennom FoU-prosjektet "Identifisering av løsneområder for jordskred" finansiert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt løsneområder for 488 jordskred i åpne ...
  • Løsmassekartlegging som grunnlag for leirskredundersøkelser langs Stjørdalselva mellom Turifossen og Gudå, Merkåker kommune, Nord-Trøndelag 

   Sletten, Kari; Hansen, Louise; Stalsberg, Knut; Olsen, Lars (NGU-Rapport (2005.004), Report, 2005)
   Forkortet:\rLøsmassekartleggingen som ble utført i 1:10.000 langs hele Stjørdalselva, Meråker kommune, har til mål å gi en oversikt over grunnforholdene i områder der kan være utsatte for leirskred. Det legges vekt på å ...
  • Method for the susceptibility mapping of rock falls in Norway. Technical report 

   Derron, Marc-Henri; Sletten, Kari; Stalsberg, Knut (NGU-Rapport (2016.033), Report, 2016)
   Rev. ed. 2016This technical report describes the method used to draw the susceptibility maps for rock falls in Norway. In order to cover the entire territory of Norway, a fully-automatic GIS-based solution was developed ...
  • Method for the susceptibility mapping of snow avalanches in Norway, Technical report 

   Derron, Marc-Henri; Sletten, Kari (NGU-Rapport (2016.032), Report, 2016)
   Rev. ed. 2016This technical report describes the method used to draw the susceptibility maps for snow avalanches in Norway. In order to cover the entire territory of Norway, a fully-automatic GIS-based solution was developed ...
  • Morfologi og skredkartlegging i Botn ved Rissa, Sør-Trøndelag 

   L'Heureux, Jean-Sebastien; Sletten, Kari; Hansen, Louise; Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2011.037), Report, 2011)
   Det er utført høy oppløselig sjøbunnskartlegging og innsamling av 2D refleksjonsseismiske profiler i Botn i Rissa, som en del av metodeutviklingsprosjektet \u201DSkredkartlegging i strandsonen\u201D. Prosjektet har som ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune 

   Stalsberg, Knut; Bargel, Terje H.; Blikra, Lars H.; Derron, Marc H.; Sletten, Kari (NGU-Rapport (2005.088), Report, 2005)
   Forkortet.\rBergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 1 

   Sletten, Kari; Sveian, Harald; Stalsberg, Knut; Follestad, Bjørn; Derron, Marc H. (NGU-Rapport (2006.043), Report, 2006)
   Forkortet:\rBergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune. Delrapport 2 

   Sletten, Kari; Follestad, Bjørn A.; Bergstrøm, Bjørn; Stalsberg, Knut; Derron, Marc H.; Sveian, Harald (NGU-Rapport (2006.095), Report, 2007)
   Bergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen bør gjennomføres. ...
  • Skredkartlegging i deler av Balsfjord kommune, Troms 

   Sletten, Kari; Olsen, Lars; Bargel, Terje; Hansen, Louise; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.084), Report, 2007)
   Det rapporteres her en geologisk kartlegging av løsmassene i indre deler av Balsfjorden, med vekt på kartlegging av skredavsetninger og utløsningsområder for ulike typer skred. Fordi det foreligger liten kunnskap om ...