• Grunnvann i Aurskog-Høland kommune 

   Nordahl-Olsen, T.; Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.083), Report, 1992)
   Aurskog-Høland har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/ døgn. Aurskog-Høland kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si ...
  • Grunnvann i Ås kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.089), Report, 1992)
   Ås kommune har prioritert to områder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Ås kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er ...
  • Grunnvann i Bærum kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.091), Report, 1992)
   Bærum kommune har prioritert fem områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Bærum kommune er B-kommune i GiN.-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Eidsvoll kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, T.; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.087), Report, 1992)
   Eidsvoll kommune har prioritert to områder hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Eidsvoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. ...
  • Grunnvann i Frogn kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.085), Report, 1992)
   Frogn kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet ut fra 350 liter\/person\/døgn. Frogn kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Gjerdrum kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.079), Report, 1992)
   Gjerdrum kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Gjerdrum kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Hurdal kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.086), Report, 1992)
   Hurdal .kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Hurdal kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Nannestad kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar; Nordahl-Olsen, Torkill (NGU-Rapport (92.080), Report, 1992)
   Nannestad kommune har ønsket å få vurdert mulighetene for grunnvannsforsyning i tilknytning til eksisterende kildeområde til tre av sine vannverk. Nannestad kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Nes kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.082), Report, 1992)
   Nes kommune har prioritert seks områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nes kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene ...
  • Grunnvann i Nesodden kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.084), Report, 1992)
   Nesodden kommune har prioritert to områder hvor mulighetene for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nesodden kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Nittedal kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Ragnhildstveit, Jomar; Nordahl-Olsen, Torkill (NGU-Rapport (92.088), Report, 1992)
   Nittedal kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter\/person\/døgn. Nittedal kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at ...
  • Grunnvann i Ullensaker kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.081), Report, 1992)
   Ullensaker kommune er A-kommune i GiN-prosjektet. Det ble imidlertid tidlig klart at det innenfor rammene av GiN-prosjektet ikke var mulig å bidra til noen ny kunnskap om grunnvannet i Ullensaker. Det var derimot et ønske ...
  • Grunnvann i Vestby kommune 

   Snekkerbakken, Aud M.; Nordahl-Olsen, Torkill; Ragnhildstveit, Jomar (NGU-Rapport (92.090), Report, 1992)
   Vestby kommune har prioritert tre områder hvor muligheter for grunnvannsforsyning ønskes vurdert. Vestby kommune er B-kommune i GiN-prosjektet. Det vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ...