• Grunnvann i Akershus fylke 

   Snekkerbakken, Aud Margrethe (NGU-Rapport (92.158), Report, 1992)
   13 av 22 kommuner i Akershus ønsket å være med i GiN-prosjektet. De resterende 9 kommuner anså at det var lite nytt å hente for deres kommune innen rammene for GiN. Totalt er grunnvann som vannforsyningskilde vurdert for ...
  • Grunnvann. Kunstig infiltrasjon. GiN-veileder nr. 11 

   Eckholdt, Einar; Snekkerbakken, Aud Margrethe; Finsrud, Roar (Skrifter (109), Journal article, 1992)