• Hydrogeologiske undersøkingar ved Litledalselva, Sunndalsøra, Sunndal, Møre og Romsdal. 

   Soldal, O.; Mauring, E.; Rye, N. (NGU-Rapport (90.067), Report, 1990)
   Dei hydrogeologiske undersøkingane vart uført på oppddrag frå Akvaforsk. I det undersøkte området ligg det 3-5 m med grove massar oppå opptil 20m med sandavsetningar. Under desse avsetningane ligg finsand over hardpakka ...
  • PCB-holdige rivemasser ved riving av stående bygg i Bergen 

   Habbestad, K.; Johannesen, R.; Soldal, O.; Skotheim, S.; Røed, E.B.; Relling, B.; Oppheim, Ø.I.; Kvingedal, Q.L.; Ottesen, R.T.; Bjordal, H.; Bratteig, T.I.; Bjørnen, L.; Eggen, O.A.; Gjesdal, A.M.; Sandvik, V.; Johansen, t. (NGU-Rapport (2010.023), Report, 2011)
   Fra 2008 er det innført krav om miljøsaneringsrapport og avfallsplan for alle rive- og rehabiliteringsarbeider, med innlevering til kommunene for godkjenning. En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen ...