• An overview of titanium deposits in Norway 

   Korneliussen, Are; Størseth, Leif Roger; Meyer, Gurli B.; Gautneb, Håvard; Schiellerup, Henrik; Nilsson, Lars-Petter; McEnroe, Suzanne A. (NGU Bulletin (436), Journal article, 2000)
   Titanium deposits in Norway are of three major types: igneous, metasomatic and metamorphic. The igneous deposits are compared of ilmenite, magnetite and apatite in various proportions and occur in geological provinces of ...
  • Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag og Fosenhalvøya - en mineralogisk undersøkelse av ikkemagnetisk tungmineralfraksjon. 

   Størseth, Leif Roger (NGU-Rapport (91.186), Report, 1991)
   Sammenhenger mellom geokjemiske anomalier i bekkesedimenter (umagnetisk tung- mineralfraksjon) i Nord-Trøndelag og Fosen og mineralogi er studert og beskrev et ved hjelp av mikroskopering og mikrosondeanalyser av pulverslip. ...
  • Kvartsressurser i Finnmark 

   Størseth, Leif Roger; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (91.227), Report, 1992)
   Rapporten gir en sammenfattende oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Finnmark. Den er i hovedsak basert på omfattende regionale kvartsittunder- søkelser av NGU i 1975-76 og 1990-91, men alt øvrig tilgjendelig ...
  • Malmgeologiske undersøkelser i området Fines-Ørsjødal-Skaudalen - Rissa og Verran kommune. 

   Størseth, Leif Roger (NGU-Rapport (91.106), Report, 1991)
   De fleste befarte skjerp og mineraliseringer i området viser anrikninger av edelmetaller (gull og sølv). Den polymetalliske Fines gruve inneholder 0.7 ppm Au (en enkeltprøve viser 6.9 ppm) og 35 ppm Ag ujevnt fordelt i en ...
  • Oppfølgende kvartsittundersøkelser i Finnmark - 1992 

   Størseth, Leif Roger (NGU-Rapport (92.277), Report, 1992)
   Det er foretatt supplerende undersøkelser av utvalgte kvartsittforekomster i Finnmark, basert på en tidligere samlerapport. Undersøkelsene har dels vært detaljprøvetaking av kjente forekomster og dels prøvetaking av tidlig- ...