• Befaringer av malmforekomster, Hordaland 1977. 

   Korneliussen, A.; Midthjell, B.; Staw, J. (NGU-Rapport (1560/17C), Report, 1978)
   For å høyne kunnskapsnivået og for dermed å bli bedre i stand til å plukke ut interessante forekomster og områder for nærmere undersøkelser, er det utført befaringer av malmforekomster i Hordaland sommeren 1977.\r3 ...
  • Core-drilling at Engebøfjellet 1995-96; Dhl to Dh5 

   Staw, J.; Ahrenberg, E.; Fossflaten, G.; Korneliussen, A.; Garson, M.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (96.062), Report, 1996)
   Based on an agreement between Fjord Blokk and Conoco\/DuPont a series of drill- holes have been done on the Engebøfjellet rutile-bearing eclogite on the northern side of Førdefjord. The purpose of the project is to investigate ...