• Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Siewers, U.; Krog, J. R.; Banks, D.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (99.099), Report, 2007)
   \"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann fra løsmasser i Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (98.089), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Agderfylkene 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.162), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i fylkene Hedmark og Oppland 

   Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.165), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Hordaland fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Krogh, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.164), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Møre og Romsdal fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Aa, K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.167), Report, 1997)
   Omfatter 23 av 38 kommuner i Møre og Romsdal. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Nord-Norge 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.169), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Norge 

   Krogh, J. R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.058), Report, 1998)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Rogaland fylke 

   Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.163), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Sogn og Fjordane fylke 

   Midtgård, Aa.K.; Lind, B.; Strand, T.; Krog, J.R.; Frengstad, B.; Banks, D. (NGU-Rapport (97.166), Report, 1997)
   Undersøkelsen gjelder 13 av 26 kommuner i Sogn og Fjordane. \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Telemark fylke 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T.; Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K. (NGU-Rapport (97.161), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Trøndelagsfylkene 

   Banks, D.; Frengstad, B.; Krogh, J. R.; Midtgård, Aa. K.; Strand, T.; Lind, B. (NGU-Rapport (97.168), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Vestfold fylke 

   Lind, B.; Aa, K.; Midtgård, Aa.K.; Banks, D.; Frengstad, B.; Krog, J.R.; Strand, T. (NGU-Rapport (97.159), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell \" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske under- søkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen ...
  • Kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell i Østfold fylke. 

   Banks, D.; Lind, B.; Strand, T.; Midtgård, Aa. K.; Krogh, J. R.; Frengstad, B. (NGU-Rapport (97.157), Report, 1997)
   \"Landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell\" er et samarbeid mellom Statens strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynene har stått for prøvetakingen i ...
  • Utjevningsbassengs innvirkning på radoninnholdet i grunnvann fra fast fjell 

   Krogh, J.R.; Banks, D.; Midtgård, Aa. K.; Frengstad, B.; Lind, B.; Strand, T. (NGU-Rapport (98.097), Report, 1998)
   16094 prøver av grunnvann fra norsk prekambrisk og palaeozoisk fast fjell ble samlet inn i 1996-1997. Disse ble delt i grupper på grunnlag av om vannet passerte igjennom et utjevningsbasseng før prøven ble tatt. Slike ...