• Måling av radon i råvann ved større grunnvannsverk i Norge 

      Skarphagen, Helge; Morland, Geir; Strand, Terje (Staten strålevern); Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (96.080), Report, 1996)
      I slutten av uke 15 1996 ble NGU Rapport 95.161 utgangspunkt for medieoppslag ang. radon i grunnvann. Medieforkuseringen toppet seg med innslag i både radio og tv fredag 12.april. Flere av medieoppslagene hadde en litt ...