• Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport april 2018 

   Bjerkgård, Terje; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob; Sandstad, Jan Sverre; Saalmann, Kerstin; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2018.005), Report, 2018)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016 

   Saalmann, Kerstin; Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob (NGU-Rapport (2016.050), Report, 2016)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember ...