• Geofysiske målinger på Nordnesfjellet sommeren 2007, Kåfjord kommune, Troms 

   Tønnesen, J. F.; Heincke, B. H.; Dalsegg, E.; Rønning, J. S.; Juliussen, H. (NGU-Rapport (2008.024), Report, 2008)
   I forbindelse med aktiviteten \"Risiko Og Sårbarhetsanalyse Fjellskred i Troms\", har NGU utført geofysiske målinger på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge kontrollerende strukturer, ...
  • Grunnvann og grunnvarme fra dype dalfyllinger langs Glåma 

   Rohr-Torp, E.; Tønnesen, J. F.; Mauring, E.; Hansen, L. (NGU-Rapport (2002.082), Report, 2005)
   Refleksjonsseismiske profiler (6) og sonderboringer (13) er utført i Glåmas dalføre med henblikk på å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser, og samtidig øke kjenneskapet til de dype dalfyllinger langs Glåma. ...
  • Refraksjonsseismiske målinger på Surnas delta i Surnadalsfjorden, Møre og Romsdal. 

   Tønnesen, J. F. (NGU-Rapport (85.117), Report, 1985)
   De refraksjonsseismiske målingene er utført både på deltaflaten i tidevannssonen og nedover fjordbunnen utenfor. Målingene omfatter 7 profiler med samlet lengde vel 3 km. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med ...
  • Seismiske undersøkelser ved Botne og Lendingane i Strand kommune, Rogaland. 

   Tønnesen, J. F. (NGU-Rapport (86.156), Report, 1986)
   De refraksjonsseismiske målingene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging og forundersøkelse av sand- og grusressursene i Strand kommune (NGU rapport nr. 85.185). Målingene omfatter 2 profiler over ...