• Leirskredkartlegging langs Målselvvassdraget 

   Hansen, Louise; Mauring, Eirik; Blikra, Lars Harald; Tønnesen, Jan Frederik; Bargel, Terje H.; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2002.040), Report, 2002)
   NGU har gjennom et samarbeidsprosjekt med NVE og Troms Fylkeskommune foretattgeologiske undersøkelser langs Målselvvassdraget for å skaffe til veie data somskal danne grunnlaget for oppfølgende geotekniske undersøkelser ...
  • Målselvdalen, Troms. Kvartærgeologisk kart; 1:50 000; Plottekart. Farger.; 

   Bargel, Terje H.; Solberg, Inger-Lise; Mauring, Eirik; Blikra, Lars Harald; Hansen, Louise; Tønnesen, Jan Frederik (Map, 2002)
   Vedlegg 1 til rapport 2002.040