• Basekationer, surhet og motstand mot forsuring i naturlig jord i Norge. 

      Tørseth, Kjetil (NGU-Rapport (92.246), Report, 1992)
      542 humusprøver og 456 undergrunnsprøver er tidligere samlet inn fra hele Norge (Steinnes, 1985) Fraksjonen mindre enn 2 mm av disse prøver ble slemmet opp i henholdsvis destillert vann og 0.0001 H2SO4. Ledningsevne og pH ...