• Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Stovner 

   Gaut, Sylvi; Jensen, Henning; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.006), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager\/-parker i bydel Stovner i Oslo.\rI 5 av barnehagene (20 %) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 26 barnehager i bydel Grorud 

   Taftø, Siw-Christin; Jensen, Henning; Gaut, Sylvi; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.007), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 26 barnehager\/-parker i bydel Grorud i Oslo.\rI 11 av barnehagene (42 %) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 40 barnehager i bydel Søndre Nordstrand 

   Ottesen, Mirja Emilia; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.015), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 40 barnehager\/-parker i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.\rI 17 av barnehagene (40 ...