• Databasesystem for gravimetrimålinger. 

   Tangvik, Gunnar (NGU-Rapport (85.088), Report, 1985)
   Rapporten inneholder systemdokumentasjon og brukerveiledning for programsystemet som er bygd opp rundt databasen for gravimetrimålinger - GRABA. Databasen omfatter målinger fra hele Norge. Programsystemet omfatter rutiner ...
  • Programsystem for innlesning, korrigering, bearbeiding og uttegning av data fra geofysiske bakkemålinger. 

   Kammen, Tor Arne; Tangvik, Gunnar; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (86.045), Report, 1986)
   Programsystemet som her beskrives er firedelt. Under punkt 1 innlesning beskrives rutiner for manuell innlesning av geofysiske data. Her inngår også en liten database hvor informasjon om de enkelte datafiler er lagret. ...