• Grunnundersøkelser på sykehustomta i Tønsberg 

   Rønning, J.S.; Tassis, G.; Gellein, J.; Druivenga, G.; Polom, U. (NGU-Rapport (2016.042), Report, 2016)
   I et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold (SIV), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Geophysikalische Messysteme (GEOSYM) og Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser ...
  • Kongsberg - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

   Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Tassis, G.; Minde. Å.; Gundersen, P.; Eggen, O. (NGU-Rapport (2019.016), Report, 2020)
   I forbindelse med Norges gjennomføring av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det i perioden juni 2017 - mai 2019 gjennomført hydrogeologisk undersøkelser og kartlegging av ...
  • Mosjøen : kartlegging og overvåking av grunnvannsforekomst med antropogen belastning 

   Dagestad, A.; Seither, A.; Jæger, Ø.; Minde Å.; Gundersen P.; Tassis, G. (NGU-Rapport (2020.035), Report, 2021)
   Grunnvannsforekomst Mosjøen utgjør deler av et større grunnvannsmagasin i et fjordelta som elva Vefsna har bygd ut innerst i Vefsnfjorden. Forekomsten, som hovedsakelig består av sand- og grusavsetninger, ligger under den ...
  • Trenching and 14C dating of the Stuoragurra fault complex in Finnmark,Northern Norway – with some accompanying data included 

   Olsen, L.; Olesen, O.; Høgaas, F.; Poliakova, A.; Rueslåtten, H.; Schönenberger, J.; van der Lelij, R.; Tassis, G.; Bjørlykke, A. (NGU-Rapport (2022.010), Report, 2022)
   The Stuoragurra Fault Complex (SFC) constitutes the Norwegian part of the larger Lapland province of postglacial faults in northern Fennoscandia. The 90 km long SFC consists of three separate fault systems; the Fitnajohka ...