• Radiometriske bilmålinger i fjellranden 1978 

   Thoresen, Hans (NGU-Rapport (1416/19), Report, 1979)
   De undersøkte områdene består vesentlig av eokambriske og kambrosilurske bergarter. I enkelte områder er det grunnfjellsbergarter.De eneste stedene med aktivitet av betydning er områdene med alunskifer og et område med ...
  • Statusrapport for berggrunnskartlegging i Nord-Trøndelag fylke 

   Boyd, R.; Thoresen, Hans; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (1889/1), Report, 1984)
   Rapporten beskriver status for berggrunnsgeologiske kart i målestokk 1:50.000 ved begynnelsen av fase 0 for Nord-Trøndelagsprogrammet. En prioriteringsplan for offentliggjørelse av fargetrykte kart (3 eller 5 blad) og ...