• Befaring av apatittforekomst, Uburen, Forsand, Rogaland fylke. 

      Thorkildsen, Chr. D. (NGU-Rapport (1229), Report, 1974)
      Under 1. verdenskrig ble det foretatt prøvedrift på apatitt i denne fore- komsten. Driften har vært ubetydelig. Innslaget er idag vanskelig tilgjeng- elig p.g.a. rasfare. De innsamlete prøver er fra berghallen og fra sidene ...