• Måling og vurderinger av gassutlekking fra den nedlagte avfallsfyllingen i Fredlydalen, Trondheim 

      Nag, S.; Neerland, E.; Ottesen, R. T.; Østebrød, T. B.; Valved, H.; Ulla, K. M.; Tronstad, I.; Sigesmund, Ø. T.; Salomonsen, S. N.; Berge, Ø.; Brimi, A. O.; Drange, K.; Dørheim, N.; Eliassen, R. O.; Fremo, G.; Frøland, S. L.; Hancke, R.; Hansen, M. R.; Hole, M. P.; Holt, Y.; Kjøglum, K. T.; Martinsen, M.; Martinsen, T.; Moltzau, E. J. (NGU-Rapport (2007.014), Report, 2007)
      Forkortet:\rMed tanke på fremtidig arealbruk og planer om ny kommunedelplan for Tempe, Sluppen og Sorgenfri, er det viktig å få kartlagt forekomst og konsekvenser av deponigass fra det gamle kommunale avfallsdeponiet i ...