• Bekkesedimentundersøkelser og jordprøvetaking over et dolomittområde. 

   Staw, Jomar; Vik, Eirik (NGU-Rapport (1575/15F), Report, 1977)
   Sommeren 1976, ble bekkene som drenerer dolomitten i Dunderlandsgruppen i Rana prøvetatt. Det ble samlet inn 168 bekkesedimentprøver som ble analysert på Pb, Zn, Cu, Ag, Cu og Mn. To områder ved Laskbekken og ved Olinatjern ...
  • Mineralundersøkelser i Staulan i Visten, Vevelstad kommune. 

   Cramer, Jan.; Vik, Eirik (NGU-Rapport (1339/3), Report, 1975)
   Staulans sinkforekomst er beliggende ca. 7 km. sydøst for ferjestedet Forvik i Vevelstad kommune. Forekomsten ligger 1 km. syd for den fraflyttede gården Langkilen ved enden av Ytre Kilen i Visten. Fra gården går det en ...
  • Mineralundersøkelser i Svenningdal, Grane kommune. 

   Cramer, Jan.; Vik, Eirik (NGU-Rapport (1339/2), Report, 1976)
   Som en del av et større prosjekt som går ut på å undesøke bly sink forekomster i Nord-Norge ble det sommeren 1975 foretatt detaljkartlegging i målestokk 1: 5000 ved Svenningdal bly-sølv forekomst. Den følgende rapporten ...