• Miljøvennlige vegdekker - Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner 

      Erichsen, Eyolf; Fossan, Bjørnar; Tangstad, Roald; Vongraven, Henry; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2010.065), Report, 2010)
      Formålet med prosjektet er å undersøke materialtekniske egenskaper på ulike testfraksjoner. Testmetoders om er benyttet er kulemølle, micro-Deval og Los Angeles. Analysene utføres vanligvis på bestemte referansefraksjoner, ...