• Granat i Nordland - vurdering av utnyttelse av granat i fast fjell med spesielt fokus på Salten-regionen 

   Lindahl, Ingvar; Vrålstad, Tore (NGU-Rapport (2009.015), Report, 2009)
   Ideen om undersøkelse av granat som abrasiv ble framsatt på 1990-tallet i regi av Nordlandsprogrammet, senere gjennom Salten Mineral for undersøkelser i Salten i regi av Salten Regionråd. Undersøkelsene som nå rapporteres ...
  • MIneralressurser og arealdisponering i Nordland fylke 

   Ihlen, Peter M.; Vrålstad, Tore; Torstensen, Ola; Lindahl, Ingvar; Vaag, Arne (NGU-Rapport (2007.072), Report, 2007)
   Rapporten gir en oversikt over mineralske råstoffer i Nordland som potensielt vil kunne utnyttes på kort eller lengre sikt. Konklusjonen på vurderingene som er gjort av Nordland Mineral er framstilt på vedlagte kart. ...