• Engebøfjellet: prospect of a major rutile deposit 

   Korneliussen, A.; Broekmans, M. A. T. M.; Wanvik, J. E. (NGU-Rapport (2007.055), Report, 2008)
   Engebøfjellet is a large rutile deposit within eclogite rock on the northern side of Førdefjord in Naustdal municipality, Sogn og Fjordane county, West Norway.\rThe deposit comprises minimum 300 Mt (million metric tons) ...
  • Evaluering av framtidig behov og tilgang på industrimineraler og metaller i Budkerud, Telemark og Vestfold 

   Raaness, A.; Bjerkgård, T.; Korneliussen, A.; Ihlen, P.; Wanvik, J. E.; Sandstad, J. S.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (2009.009), Report, 2009)
   Rapporten gir en evaluering av ressurspotensialet for industrimineraler og metaller i Buskerud, Telemark og Vestfold.\rTil sammen er 45 industrimineraler og 46 metaller og halvmetaller evaluert, sammen med utvalgte provinser ...
  • Kystnære kvartsressurser i Hordaland 

   Wanvik, J. E.; Ihlen, P.; Müller, A.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2006.045), Report, 2006)
   Forkortet:\rKvartsitter, pegmatitter og hydrotermale kvartsganger i forskjellige deler av Hordaland er rekognoserende prøvetatt med henblikk på identifikasjon av forekomster og områder av mulig økonomisk interesse.\rDette ...
  • Melkfjell kvartsittforekomst - feltundersøkelser høsten 2008 

   Wanvik, J. E.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2009.025), Report, 2009)
   I samarbeid med firma Sivilingeniør Trond Refseth AS har NGU gjennomført undersøkelse av en kvartsittforekomst ved Melkfjelltjønnan sør for Kallvatnet i Rana kommune. Undersøkelsene omfattet geologisk kartlegging og ...
  • Raudberget kvartsforekomst i Snåsa kommune 

   Wanvik, J. E.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2006.034), Report, 2006)
   Raudberget kvartsforekomst i Imsdalen i Snåsa er blitt befart. Forekomsten som ligger i den sørvendte fjellsiden til Raudberget består av melkehvit hydrotermal kvarts. Gangen strekker seg i omkring 500 m lengde øst-vestlig ...