• Geological investigations of anorthosite in Voss 1989 for A/S Polymer 

   Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (89.134), Report, 1990)
   Based on the investigations of anorthosite in the Voss and Aurland area in Western Norway ten years ago, NGU did a shorter mapping and sampling of selected areas for A\/S Polymer within the large anorthosite massif between ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

   Karlsen, T.A.; Heldal, T.; Øvereng, O.; Wanvik, J.E.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.131), Report, 1999)
   Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass ...
  • Mineral- og metallressurser i Norge: Verdien av industrimineralforekomster av nasjonal betydning 

   Gautneb, H.: Ihlen, P.M.; Wanvik, J.E.; Müller, A.; Boyd, R.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2012.053), Report, 2013)
   Rapporen er et forsøk på fremstilling av \"in Situ\" (i bakken) verdien av innholdet av industrimineraler av potensiell økonomisk gehalt i forekomster av nasjonal betydning som er kvantifisert på en troverdig måte når det ...
  • Mineralressurser i Vestland fylke 

   Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P.; Raaness, A.; Sandstad, J.S.; Schiellerup, H.; Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
   I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
  • Sluttrapport for undersøkelse av Svanvik kvartsforekomst. 

   Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (89.165), Report, 1989)
   Utvalgte gode partier av forekomsten er oppredet med flotasjon og magnetseparasjon. Etterfølgende syrevasking har gitt en maksimal rensing med denne sammensetning. Al = 15 ppm, Fe = 1 ppm, Ti = 0.6 ppm, Na = 15 ppm, K = 5 ...
  • Undersøkelse av industrimineraler og naturstein i Nesset kommune, sluttrapport 

   Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (94.044), Report, 1994)
   Dette er rapport nr. 2 for undersøkelsene i Nesset kommune. Berggrunnen i den resterende sørlige delen av kommunen er kartlagt, og berggrunnskart i måle- stokk 1:80 000 er utarbeidet. Kartet er plottet ut digitalt med ...