• Anortositt som naturstein ved Fyrde gård i Voss kommune 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (95.023), Report, 1995)
   Etter oppdrag fra grunneier Morten Samskott ble en anortosittforekomst på hans eiendom nær Stalheimi, Voss kommune undersøkt med tanke på en eventuell utnyt- telse som naturstein. Den vestlige skyvegrensa for det store ...
  • Anortositt-ressurser i Indre Sogn og Voss 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (98.150), Report, 1998)
   Omkring indre deler av Sognefjorden ligger store områder med anortosittiske bergarter tilhørende Jotundekket. I flere perioder fra 1915 og fram til våre dager har de reneste partiene med anortositt her vært vurdert som ...
  • Anortosittundersøkelser i Markane, Stryn kommune 

   Wanvik, Jan Egil; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (96.129), Report, 1996)
   Etter initiativ fra Stryn kommune er et anortosittfelt i Markane en mils veg vest for kommunesenteret, undersøkt i ressurssammenheng. Anortositten viser seg å være lys grå og veksler mellom å være relativt massiv og noe ...
  • Anortosittundersøkelser ved Mjølfjell for Borgestad Fabrikker 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (93.099), Report, 1994)
   Fortrolig til 2004. Etter oppdrag fra Borgestad Fabrikker A.S. har NGU utført geologisk kartlegging og prøvetaking av anortositt i Mjølfjell-området. Formålet med undersøkelsen var å påvise anortositt med riktig kvalitet ...
  • Assessment of anorthosite at Gudvangen Stein's property in Nærøydalen Aurland from a resource geology perspective 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2007.040), Report, 2007)
   An evaluation of the anorthosite resource at the property of Gudvangen Stein gives the following conclusions: \r- Large quantities of an unusually aluminium-calcium rich anorthosite are present at the property of Gudvangen ...
  • Assessment of quartz qualities XV 

   Müller, Axel; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2014.011), Report, 2014)
  • Befaring av Bjørnkletten trondhjemittforekomst i Budal 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (92.247), Report, 1992)
   En trondhjemittforekomst ved fjellet Bjørnkletten i Budal er befart etter ønske fra Norsk Sten Produkt A\/S som driver prøveuttak av blokk på stedet. Bergarten er minst like lys som Støren-type, og gir massivt og bra ...
  • Diatomittforekomster på Laksefjordvidda, Lebesby kommune, Finnmark 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (93.015), Report, 1993)
   Edmund Johansen fra Kunes i Lebesby fant i 1988 et hvitt leiraktig materiale i et delvis nedtappet vann på Laksefjordvidda. Materialet viste seg å være diatomitt. Nærmere undersøkelser med bl.a. prøvetaking av bunnsedimentet ...
  • Forekomster/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark. Status våren 1985. 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (85.046), Report, 1985)
   Som et ledd i Finnmarksprogrammet er utarbeidet ei liste over alle kjente forekomster\/registreringer av industrimineraler og bygningsstein i Finnmark fylke. Basert på eksisterende rapport- og kartmateriale ved NGU, samt ...
  • Forprosjekt industrimineraler, Troms 

   Gautneb, Håvard; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (97.105), Report, 1997)
   Denne rapporten gir en kortfattet gjennomgang av de viktigste industrimineral- forekomstene i Troms, med unntak av karbonater. Hensikten har vært å gi en oversikt over de viktigste forekomstene som bakgrunnsinformasjon for ...
  • Geological and ore dressing investigations of graphite occurrences in Bø, Sortland, Hadsel and Øksnes municipalities, Vesterålen, Nordland County, Northern Norway 2015-2016. 

   Johannesen, Nils Egil; Knezevic, Janja; Gautneb, Håvard; Rønning, Jan Steinar; Davidsen, Børre; Engvik, Ane; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2017.015), Report, 2017)
   This report describes 21 graphite occurrences in the Lofoten-Vesterålen area, including reviews of previous graphite investigations, the geological setting and analytical data related to analyses of graphite in the described ...
  • Geologisk undersøkelse av Jordalsnuten underjordsgruve 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (92.261), Report, 1993)
   Etter oppdrag fra Gudvangen Stein A.S. har NGU utført detaljert geologisk kartlegging og prøvetaking av tunnelene i gruva i Jordalsnuten for å kunne planlegge den videre driften. Anortositten er inndelt i ulike kvaliteter ...
  • Kjemisk og mineralogisk karakterisering av kvartsitt fra Hanestad i Rendalen 

   Müller, Axel; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2013.004), Report, 2013)
  • Kjerneboringer i Glashammaren og Jordalsnuten, Nærøydalen, Aurland kommune 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (97.038), Report, 1997)
   Fortrolig til 2002. Den omvandlede anortositten i Nærøydalen på grensa mellom Sogn og Fjordane og Hordaland har i en årrekke vært tatt ut som pukk ved underjordsdrift. Gudvangen Stein har nå i samarbeid med selskapene ...
  • Kvartsitter ved Kilsfjorden, Kragerø. Supplerende undersøkelser 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2006.062), Report, 2006)
   Kvartsittene vest og sørvest for kvartsittbruddene ved Litangen, Kilsfjorden ved Kragerø er blitt undersøkt med henblikk på kartlegging av nye reserver av kvartsitt som råstoff til silikomangan-produksjon. Undersøkelsene ...
  • Kvartsittundersøkelser i Rennebu kommune 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (96.168), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse har på initiativ fra Rennebu kommune gjennomført undersøkelse av kvartsittforekomster i kommunen. En lange rekke med kvartsitt- horisonter opptrer innenfor store deler av kommunen, og ved ...
  • Kvartsittundersøkelser ved Kilsfjorden, Kragerø. 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2005.055), Report, 2005)
  • Kvartsressurser i Finnmark 

   Størseth, Leif Roger; Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (91.227), Report, 1992)
   Rapporten gir en sammenfattende oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Finnmark. Den er i hovedsak basert på omfattende regionale kvartsittunder- søkelser av NGU i 1975-76 og 1990-91, men alt øvrig tilgjendelig ...
  • Kvartsressurser i Nordland 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2001.020), Report, 2001)
   Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige ...
  • Kvartsressurser i Troms fylke 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (2001.081), Report, 2001)
   Rapporten gir en samlet oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Troms fylke. Den baserer seg på en sammenstilling av tilgjengelig arkivmateriale i form av geologiske kart og rapporter. For å komplettere arkivmaterialet ...