• Selvpotensialmålinger Malberget, Hålonda, Jordhusmarka og Løkken 

      Sakshaug, G.; Welde H. (NGU-Rapport (6), Report, 1938)
      I GM's\/NGU's rapportarkiv ligger et hefte som inneholder orginalmaterialet fra målingene (observasjoner, kurver og skisser). Det er vistnok ikke skrevet noen rapport. Av kurvene fremgår at det er observert tildels relativt ...