• Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området 

      Brækken, H.; Welde, H. (NGU-Rapport (5A), Report, 1938)
      Det ble utført 500 per. elektromagnetisk induktive målinger supplert med elektromagnetisk konduktive målinger. I den sydlige del av det undersøkte område ble det påvist ledende soner av stor utstrekning med retning Løkken ...