• Tsjernobyl-ulykken. Måling av gammastrålingsaktiviteten i Trondheim. 

      Grønlie, A.; Furuhaug, L.; Sørdal, T.; Wilberg, R.; Often, M. (NGU-Rapport (90.051), Report, 1990)
      Rapporten omtaler måling av gammastrålingsaktiviteten på bakkenivå to steder i Trondheimsområdet. Målingene, som ble påbegynt i mai 1986 straks etter Tsjernobylulykken, viser at gammastrålingsnivået på bakkenivå i Trondheims- ...