• A clay sample from Tangen brickwork. 

      Feyling-Hanssen, Rolf W.; Willhelmsen, John W.; Sæbø, Per Chr. (NGU (200), Journal article, 1957)
      En leirprøve fra Tangen teglverk nær Fredrikstad, samlet av E. Kvernstrøm og innsendt til Norges geologiske undersøkelse av H. A. Sand, ble underkastet røntgenundersøkelse (Per Chr. Sæbø), kornstørresesfordeling og ...