• Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 67301200 M 1:100 000 

   Bellec, V.; Selboskar, O.H.; Lepland, A.; Winsborrow, M.; Elvenes, S.; Dolan, M.; Rise, L.; Thorsnes, T.; Bøe, R. (Map, 2012)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 68000800 M 1:100 000 

   Bellec, V.; Selboskar, O.H.; Lepland, A.; Winsborrow, M.; Elvenes, S.; Dolan, M.; Rise, L.; Thorsnes, T.; Bøe, R. (Map, 2012)
   På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000
  • Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 68001000 M 1:100 000 

   Bellec, V.; Hansen, O.H.; Lepland, A.; Winsborrow, M.; Elvenes, S.; Dolan, M.; Rise, L.; Thorsnes, T.; Bøe, R. (Map, 2012)
   1. utg. 2010, oppdatert 2012.På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, Bunnreflektivitet fra multistråleekkolodd M 1:500 000