• En befaring af cirka 100 mineraliseringer i Sunnhordland, SV-Norge 

      Wulff, Peter Wilhelm (NGU-Rapport (96.139), Report, 1996)
      Forfatteren var sommeren 1994 engasjert av NGU for å gjøre et arbeid i Sunn- hordland i forbindelse med planlagt utgivelse av en publikasjon om Norges gullforekomster. Samtidig kunne Malmdatabasen gjøres ferdig for dette ...