• Undersøkelser av ustabile fjellpartier i Troms - status og planer etter feltarbeid 2011 og 2012 

      Eiken, T.; Redfield, T.; Böhme, M.; Bunkholt, H.; Otterå, S.; Yugsi Molina, F.X.; Hermanns, R.L.; Dehls, J.; Osmundsen, P.T. (NGU-Rapport (2013.021), Report, 2013)
      66 ustabile fjellpartier er undersøkt i løpet av feltsesongene 2011 og 2012. 45 av de ustabile fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. ...