• Hydrogeologiske undersøkelser ifm energilagring ved Akkerhaugen Gartneri, Akkerhaugen, Sauherad kommune 

   de Beer, Hans; Ramstad, Randi Kalskin (NGU-Rapport (2008.006), Report, 2008)
   (forkortet) Akkerhaugen Gartneri i Sauherad kommune har i dag tradisjonell oppvarming av veksthusene med kombinasjon av fyringsolje og elektrisitet. Hydrogeologiske undersøkelser er utført for å vurdere muligheten til å ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Hvittingfoss vannverk 2005-2007 

   Dalsegg, Einnar; Dagestad, Atle; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2008.019), Report, 2008)
   Som en del av NGUs forskningsprogram GEOS (Geologi i Oslo-området) har det blitt utført ulike hydrogeologiske undersøkelser i Numedalen mellom Kongsberg og Hvittingfoss. En del av disse undersøkelsene ble utført i området ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Mølleneset, Alta kommune 

   Dagestad, Atle; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2009.052), Report, 2009)
   Det er i forbindelse med planene om etablering av en fiskeforedlingsbedrift på Mølleneset i Kåfjord gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i dette området. Selve Mølleneset utgjøres av en glasifluvial elvevifte med ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Raipas, Alta kommune 

   Dagestad, Atle; de Beer, Hans; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (2005.078), Report, 2006)
   Forkortet:\rNGU har på foresåørsel fra Alta kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i området ved eksisterende grunnvannsanlegg i det mektige isranddeltaet ved Raipas i Altadalen. Bakgrunnen for undersøkelsene ...
  • Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) - forundersøkelse 

   Solberg, Inger-Lise; Høst, Jan; Hansen, Louise; de Beer, Hans; Nordahl, Bo; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (2012.054), Report, 2012)
   Denne rapporten er en forundersøkelse knyttet til arbeidet med å etablere en Nasjonal database for grunnundersøkelser i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer ...
  • Overvåkingsplan for undergrunnen ved Bryggen i Bergen 

   de Beer, Hans; Matthiesen, Henning (NGU-Rapport (2010.040), Report, 2011)
   De organiske kulturlagene ved Bryggen i Bergen er stedvis utsatt for betydelig nedbryting som følge av senket grunnvannstand og økt oksygeninnhold i grunnen. Dette har igjen ført til unormalt store setninger i undergrunnen ...
  • Statusrapport grunnvannsovervåking og hydrogeologisk modellering ved Bryggen i Bergen 

   de Beer, Hans (NGU-Rapport (2008.069), Report, 2008)
   Setninger i grunnen er et alvorlig problem som truer kulturminnet Bryggen. Denne rapporten beskriver status og resultater fra pågående grunnvannsovervåking og hydrogeologisk modellering. Rapporten erstatter NGU-rapport ...
  • Thermal diffusivity measurements at NGU - Status and method development 2005-2008 

   Ramstad, Randi Kalskin; Wissing, Bjørn; Koziel, Janusz; Midttømme, Kirsti; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2008.050), Report, 2009)
   NGUs equipment for measuring thermal diffusivity of rock samples is based on Middleton (1993). Thermal conductivity is calculated as a product of density, specific heat capacity and thermal diffusivity. During the period ...