Now showing items 2904-2923 of 5020

  • LA-HR-ICP-MS analysis of quartz and principles governing the distri- bution and speciation of structural impurities in igneous quartz 

   Flem, Belinda; Mansfeld, Joakim; Lahaye, Yann; Larsen, Rune B.; Dundas, Siv (NGU-Rapport (2000.081), Report, 2000)
   Laser Ablation High Resolution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (LA-HR-ICP-MS) if qyartz is now fully operational at NGU and may be applied as an exploration method after new high-purity quartz deposits. The ...
  • Laboratoriemetoder for testing av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper 

   Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2001.019), Report, 2001)
   Rapporten gir en oversikt over hvilke laboratoriemetoder som utføres ved NGU ved undersøkelse av byggeråstoffers mekaniske- og fysiske egenskaper. Hver testmetode er beskrevet kortfattet med angivelse av hva slags ...
  • Labradoriserende anortositt ved Nedre Furevatnet, Hellvik, Rogaland 

   Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (2003.024), Report, 2003)
   Feltsesongen 2001 ble det utført kartlegging i et større område nord forHellvik i Hå og Eigersund kommuner. Et av de mest interessante områdene medlabradoriserende anortositt ligger ved Nedre Furevatnet nord for Hellvik. ...
  • Ladedeponiet - forprosjekt 

   Jensen, H.K.B. (NGU-Rapport (2007.050), Report, 2007)
   Ladefyllingen er et nedlagt deponi som eksisterte frem til stengingen av det kommunale deponi i 1970. Før det hadde deponiet eksistert som sådan siden krigens tid brukt av tyskerne i forbindelse med den etablerte milliitære ...
  • Landsat TM remote sensing study of geological lineaments on Hinnøya, Vesterålen archipelago, Norway 

   Bax, Gerhard (NGU-Rapport (93.089), Report, 1993)
   The geological lineament pattern on the island of Hinnøya, Vesterålen archipelago in Norway, was studied by means of remote sensing techniques. One quarterscene of Landsat TM covering 90 km x 90 km with a spatial resolution ...
  • Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. 

   Rindstad, Bjørn; Nielsen, Victor; Grønlie, Arne (NGU-Rapport (85.229), Report, 1985)
   Rapporten omtaler et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en lineamentstudie av to områder på ...
  • Landscape changes and bedrock reconstruction in Gjerdrum area. Methodological approach and main results 

   Penna, Ivanna; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2021.023), Report, 2021)
   On 30 December 2020 a quick-clay landslide occurred in Gjerdrum, Norway. Becauseof the severe consequences, the Norwegian government appointed an externalexpert committee to investigate the landslide. In order to investigate ...
  • Landscape mapping in MAREANO 

   Elvenes, Sigrid (NGU-Rapport (2013.035), Report, 2014)
   Norway\u2019s ongoing seabed mapping programme MAREANO (Marine AREA database for NOrwegian waters) includes delineation of the sea floor into large geomorphic units, which are referred to as marine landscapes. These landscape ...
  • Landskapsutvikling langs Gaula som grunnlag for arkeologisk arbeid sør for Melhus 

   Hansen, Louise; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2017.002), Report, 2017)
   I forbindelse med NTNU Vitenskapsmuseets arkeologiske utgravninger i 2015 på Hofstad i Melhus, Sør-Trøndelag, er det behov for mer kunnskap om hvordan området kan ha sett ut i forhistorisk tid. Rapporten er en sammenstiling ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1991 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (92.292), Report, 1992)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1992 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (93.144), Report, 1993)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (94.079), Report, 1994)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1994 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (95.150), Report, 1995)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1995 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (96.144), Report, 1996)
   Årsrapporten gir en oversikt over virskomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1996 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (97.194), Report, 1997)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1997 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (98.127), Report, 1998)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1998. 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (99.096), Report, 1999)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten på Landsomfattende grunnvannsnett (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data.\rThis annual report gives a summary of activities connected with the Norwegian ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2005 

   Frengstad, Bjørn; Magombedze, Liliosa; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (2006.053), Report, 2006)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten som NGU har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2005. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge, en prøvetakingsrunde i Nord-Norge samt noen dagsturer i ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2006 

   Jæger, Øystein; Sørdal, Torbjørn; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2007.018), Report, 2007)
   Forkortet:\rÅrsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2006. To store prøvetakingsrunder i Sør-Norge og en prøvetakingsrunde ...
  • Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 2007 

   Jæger, Øystein; Frengstad, Bjørn (NGU-Rapport (2008.028), Report, 2008)
   Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) i 2007. To store prøvetakingsrunder, vår og høst, er blitt gjennomført. Grunnvann ...