Now showing items 4961-4980 of 5002

  • Western European Geological Surveys (WEGS), Working Group on Regional Geochemical Mapping. Project Proposal. 

   Bølviken, B.; Volden, T.; Simpson, P.; Schermann, O.; Ottesen, R.T.; Hindel, R. (NGU-Rapport (88.147), Report, 1988)
   It is proposed to perform an orientation survey in three parts (1) complete an inventory of the regional geochemical mapping thus far done in all WEGS countries (1988-89), (2) collect overbank sediments at various depths ...
  • Wolfram i Salten-regionen. Statusrapport. 

   Petersen, Lars R.; Stendal, Henrik (NGU-Rapport (87.177), Report, 1987)
   Med økonomisk støtte fra NGUs USB-prosjekt har en gruppe fra København Universitet under ledelse av lektor Henrik Stendal, utført metallogenetiske undersøkelser av W-mineraliseringer i Salten-regionen. I øyeblikket pågår ...
  • Wolfram og platinaundersøkelser i Skjerstad kommune, Nordland. 

   Petersen, L. Rishøj; Solli, A. (NGU-Rapport (88.179), Report, 1988)
   Wolfram er påvist i anomale mengder ved Hoset. Analyser av bekkesedimenter gir verdier opptil 1.1% WO3. Wolfram er knyttet til mineralet schelitt, som er fun net i forbindelse med to typer skarnmineraliseringer - diopsidskarn ...
  • Wolframmineraliseringer i Bodø-Glomfjord-regionen 

   Stendahl, H.; Larsen, R.; Korneliussen, A.; Furuhaug, L. (NGU-Rapport (92.231), Report, 1993)
   Bodø-Glomfjord-regionen inneholder et betydelig antall wolfram-(scheelitt) mineraliseringer. Scheelitt opptrer disseminert i karbonatholdige glimmerskifre i turmalinitter, på kvartsganger, pegmatitter og i skarnmineraliseringer. ...
  • Wolframprospektering II i Grongfeltet, Nord-Trøndelag. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (1316), Report, 1974)
  • Wollastonittundersøkelser i Nordland 

   Wanvik, Jan Egil (NGU-Rapport (94.016), Report, 1994)
   I Nordland fylke utgjør lag av kalkspatmarmor en markert andel av det geologiske kartbildet. Kontaktmetamorfose i tilknytning til de mange intrusiver om opptrer sammen med kalkene tilsa at mulighetene for wollastonittdannelse ...
  • World-wide 2 billion-year-old isotopically heavy carbonate carbon: the evolutionary significance and driving forces (final report). 

   Melezhik, V.A.; Semikhatov, A.M.; Heiskanen, K.I.; Gorokhov, I.M.; Fallick, A.E. (NGU-Rapport (99.103), Report, 1999)
   This report shows the activities carried out and the results obtained within the project. The results shown in this report have been obtained within period of time from 30.11.96 to 15.09.99.
  • World-wide 2 billion-year-old isotopically heavy carbonate carbon: the evolutionary significance and driving forces. Annual report 

   Melezhik, Victor A. (NGU-Rapport (97.171), Report, 1997)
   This report will show the activities carried out and the results obtained within the project entitled \"World-wide 2 billion-year-old isotopically heavy carbonate carbon: the evolutionary significance and driving forces\". ...
  • XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt 

   Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2002.026), Report, 2002)
   I en tilsendt prøve av borkaks, med mye fiber fra Gusdalsbruddet ble det ved bruk av røntgendiffraksjon (XRD) påvist opptreden av amfibolen antofyllitt. Dette er en Ca-fattig, Mg- og Fe-rik rombisk amfibol. For å teste XRD ...
  • Young Trondhjemites 2017 – Programme and Abstracts 

   Hilger, Paula; Nicolet, Pierrick: Snook, Ben; Morken, Odd André; Jarna, Alexandra; Jakobsen, Frank (NGU-Rapport (2017.028), Report, 2017)
   Young Trondhjemites 2017 is the second edition of a conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim. The conference was held the 2nd of June at the Geological Survey of Norway (NGU) ...
  • Young Trondhjemites 2018 - Program and abstracts 

   Nicolet, Pierrick; Jarna, Alexandra; Jakobsen, Frank; Snook, Ben; Hilger, Paula (NGU-Rapport (2018.006), Report, 2018)
   Young Trondhjemites, the conference for young researchers working with geosciences and engineering in Trondheim, has been arranged in 2018 for the third time. The conference has been held at the Geological Survey of Norway ...
  • Young Trondhjemites 2019 - Program and abstracts 

   Arntsen, Mari Lie; Himmler, Tobias; Harstad, Trond Svanå; Bredal, Marie Bergvik; Ryan, Eric James; Sandøy, Gro (NGU-Rapport (2019.011), Report, 2019)
   The 4th Young Trondhjemites conference for young researchers working in geoscience and geological engineering was held at NGU on 22nd March 2019.The young researcher community contributed with 11 oral presentations and 9 ...
  • Zn-Pb forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia, Beiarn kommune, Nordland 

   Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (2003.085), Report, 2003)
   Forekomstene på Nonsfjellet og Vassheia har vært kjent i 125 år og har vært undersøkt i flere perioder. Det er drevet noen korte synker for å undersøke forekomstene. De er sink-bly (Zn-Pb) forekomster med et lavt kobberinnhold ...
  • Åknes/Tafjord-prosjektet 

   Longva, Oddvar; Høst, Jan; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.039), Report, 2006)
   Forkortet:\rDenne rapporten gir en kort status over sannsynligheter, konsekvenser og risiko knyttet til de ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i indre Storfjorden, Møre og Romsdal. Selv om beredskap er under ...
  • Årlig kontroll av fuktighetsgrenser for konsentrater med hensyn på sikkerhet ved sjøtransport. 

   Bremseth, Asbjørn; Bakkejord, Knut J. (NGU-Rapport (85.137), Report, 1985)
   Det er utført årlige bestemmelser av tillatt fuktighet, stuingsfaktor og rasvinkel for malmer og mineralske produkter fra norske bergverk med hensyn på sikkerhet ved sjøtransport. Årets bestemmelser er utført i tidsrommet ...
  • Årsak til radonproblemer i Kinsarvik. Oppfølgende geologiske og geofysiske undersøkelser i 2015, 2016 og 2017 

   Rønning, J.S.; Høst, J.; Böhme, M.; Fredin, O.; Hansen, L.; Hermanns, R.; Ofstad, F.; Solli, A. (NGU-Rapport (2020.022), Report, 2020)
   I Kinsarvik i Hardanger er det påvist meget høye verdier av den radioaktive og helseskadelige edelgassen radon i hus. Avsetningen de fleste radonbefengte husene står på, er tolket som en porøs og blokkrik endemorene. Ny ...
  • Årsmelding 1984 - Løsmasseavdelingen. 

   Bryn, Knut Ø.; Neeb Peer R.; Follestad, Bjørn A.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (85.078), Report, 1985)
   Årsmelding 1984.
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1987 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.061), Report, 1988)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1987. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1988. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (89.029), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1988. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1988. Eksempel ...