Now showing items 4975-4994 of 4999

  • Årsmelding 1984 - Løsmasseavdelingen. 

   Bryn, Knut Ø.; Neeb Peer R.; Follestad, Bjørn A.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (85.078), Report, 1985)
   Årsmelding 1984.
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1987 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (88.061), Report, 1988)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1987. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1988. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (89.029), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1988. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1988. Eksempel ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1989. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (90.060), Report, 1989)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1989. Ridligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1989. Ressursregnskap ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1990, med katalog over utgitte kart og rapporter. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (91.168), Report, 1991)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1990. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1990. Ressursregnskap ...
  • Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1991, med katalog over utgitte kart og rapporter 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (92.215), Report, 1992)
   Årsmeldingen gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret og Ressursregnskap i 1991. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 ...
  • Årsrapport 1983 for løsmasseavdelingen. 

   Bryhn, Knut Ø.; Neeb, Peer R.; Hamborg, Martin (NGU-Rapport (84.070), Report, 1984)
   Løsmasseavdelingen ble opprettet som egen avdeling ved NGU 1. januar 1983. Avdelingen består av et administrasjonskontor, seksjon for løsmassekart- legging, seksjon for hydrogeologi og seksjon for ingeniørgeologi. Årsrapporten ...
  • Årsrapport 1984. Seksjon for ingeniørgeologi. 

   Unknown author (NGU-Rapport (85.067), Report, 1985)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
  • Årsrapport 1985 for Løsmasseavdelingen. 

   Bargel, Terje; Neeb, Peer-Richard; Follestad, Bjørn A. (NGU-Rapport (86.043), Report, 1986)
   Årsmelding 1985.
  • Årsrapport 1985 for prosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87" 

   Hamborg, Martin (NGU-Rapport (86.002), Report, 1985)
   Det gis en status over kvartærgeologisk kartlagte områder som omfattes av prosjektet \"Kartlegging av kvikkleireområder 1981-87\". Prosjektet omfatter 50 kartblad i M 1:50 000. Av disse er 37 kartblad rapportert. I M 1:20 ...
  • Årsrapport 1986. Seksjon for geofysikk, NGU. 

   Rønning, Jan Steinar; Håbrekke, Henrik (NGU-Rapport (87.039), Report, 1987)
   Arbeidsoppgavene til seksjon for geofysikk er gitt i NGUs statutter. Oppgavene deles i 4; regional geofysikk, ingeniørgeofysikk, malmgeofysikk og elektronikkverksted, hvorav de to første er definert som satsningsområder. ...
  • Årsrapport for Grus- og Pukkregisteret 1986. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (87.047), Report, 1987)
   Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1986. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med. En oversikt over personell og økonomi er presentert fra 1984 til 1987. Eksempel ...
  • Årsrapport for Grusregisteret 1984. 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.076), Report, 1985)
   Årsrapporten gir en oversikt over virksomheten ved seksjonen i 1984.
  • Årsrapport for Grusregisteret 1985 

   Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (86.039), Report, 1986)
   Årsrapporten gir en oversikt over utført arbeid med Grusregisteret i 1985. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt med.
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1983. 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.; Sæther, B.; Ottesen, R. T.; Faye, G. Chr. (NGU-Rapport (84.025), Report, 1984)
   Rapporten inneholder 1) en oppsummering av virksomheten 1983 og 2) planer frem over under overskriftene - Formål og organisasjon - Seksjon for kjemiske analyser - Seksjon for geokjemi - Seksjon for data- og systemtjenester ...
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1984 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.; Sæther, B.; Ottesen, R.T.; Faye, G.Chr. (NGU-Rapport (85.045), Report, 1985)
   Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og 3 seksjoner etter arbeidsområdene - kjemiske analyser (25), geokjemisk kartlegging (9) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1984 viser kr. ...
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 

   Bølviken, B.; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (88.023), Report, 1988)
   Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- kontor (3) og seksjonene for kjemisk analyse (23), geokjemi (10) og edb (9). Avdelingens regnskapstall for 1987 viser kr 14.7 mill. Med skjønnsmessig ...
  • Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1985 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Faye, G. Chr.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (86.044), Report, 1986)
   Geokjemisk avdeling har 45 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (24), geokjemisk kartlegging (10) og edb (8). Avdelingens regnskapstall for 1985 viser kr. ...
  • Årsrapport, Geokjemisk avdeling 1986 

   Bølviken, Bjørn; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Faye, G. Chr.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (87.031), Report, 1987)
   Geokjemisk avdeling har 43 ansatte som fordeler seg på avdelingskontor (3) og tre seksjoner etter arbeidsområde - kjemiske analyser (23), geokjemisk kartlegging (10) og edb (7). Avdelingenes regnskapstall for 1986 viser ...
  • Årstidsvariasjoner i grunnvannskjemien i fem bergborede brønner sør for Bergen 

   Frengstad, Bjørn; Nilssen, Rannveig S.A.; Haraldseth, Anne Lise (NGU-Rapport (2001.041), Report, 2012)
   Fern borebrønner i berg i området Lysefjorden \/ Fanafjorden ble prøvetatt hver 14. dag gjennom et helt år fra oktober 1998 til oktober 1999. Grunnvannsprøvene ble analysert for radon, pH, alkalitet, turbiditet, farge, 7 ...