Now showing items 525-544 of 5002

  • Distribution of Al, Li and Na in granite pegmatite quartz from Evje-Iveland and Froland. 

   Larsen, Rune B. (NGU-Rapport (99.126), Report, 1999)
   (Forkortet) Distribution of Al, Li and Na in granite quartz, South-Norway was estimated by LA-HR-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasama Mass Spectrometry) analysis of quartz at Monash University, Australia. The ...
  • Distribution of Fe-Ti oxide minerals in the Ørsland, Bakka-Krune and Einebakka area of the Bjerkreim-Sokndal layered norite, Rogaland 

   Larsen, Rune B. (NGU-Rapport (96.130), Report, 1996)
   Geological mapping in scale 1:5000 in the Sokndal Lobe of the Bjerkreim-Sokndal layered norite intrusion has confirmed that cyclic unit no.IV of the magmatic stratigraphy comprise a high density of Fe-Ti oxide rich layers. ...
  • Distribution of Heavy Metals in the Brown Alga, Ascophyllum nodosum along the fjords of the Trondheim Region, Norway 

   Sharp, W.E. (NGU-Rapport (95.028), Report, 1995)
   A regional heavy-metal survey of the Trondheim (1:500 000) map sheet was carried out using seaweed as a sample medium. No values elevated above that explainable as regional background were observed for ash, Mo,Pb,Hg or As. ...
  • Distribution of ore-forming elements in sediment-hosted massive sulphide mineralisations in the Rana region, Norway 

   Larsen, Rune B.; Moralev, Gleb V.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (95.151), Report, 1995)
   Frie emneord: Sulfidmalmforekomst Ore-element ratio analysis of 67 sulphide occurrences from two meta- sedimentary units in the Scandinavian Caledonides, has shown that the proportional distribution of Zn and Pb are similiar ...
  • Distribution of precious metals in the Bleikvassli Zn-Pb Sedex type deposit, Nordland, Norway 

   Larsen, Rune B.; Moralev, Gleb V.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (95.154), Report, 1995)
   In contrast to the volcanic hosted massive sulfide deposits, the presence of recoverable gold is not a common feature of sedex type Pb-Zn deposits. However, the available data suggest that the gold content in the Bleikvassli ...
  • Dolomite marble potential in the Ofotenfjord area 

   Melezhik, Victor; Øvereng, Odd; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (97.184), Report, 1998)
   This report will show the results obtained within the co-operative project concerning the dolomite marble potential in the Ofotensjord area. The main objectives were to find dolostones which may be used in the industry as ...
  • Dolomitt, Allmenningen. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.035), Report, 1990)
   I forbindelse med gjennomføringen av geologiprogrammet for Nord-Trøndelag og Fosen var det et ønske om å få vurdert dolomittressursen ute på øya Allmenn- ingen, Roan kommune, med tankte på en eventuell økonomisk utnyttelse. ...
  • Drammensgranittens potensiale som blokkstein i Svelvik-Sandeområdet, Vestfold 

   Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2002.013), Report, 2002)
   Drammensgranitten i området Svelvik-Sande har vært befart med hensyn på sine mulighter for blokksteinsproduksjon. De gunstigste områder ligger 2-3 km sør for Svelvik, her er det flere steder observert nedlagte små ...
  • Driftsmuligheter og kulturminnevern i Bubakk klebersteinsforekomst, Kvikne 

   Grenne, Tor; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2002.113), Report, 2002)
   Det er foretatt en samordenet geologisk, geofysisk og arkeologisk undersøkesle av Bubakk klebersteinsbrudd ved Gråhøa på Kvikne, som har vært Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders (NDRs) viktigste restaureringsbrudd ...
  • Drikkevann for boliger ved Reinset kraftverk, Sunndal kommune. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-82051), Report, 1982)
   Det er tatt ut 2 boreplasser for grunnvannsforsyning til 4 bolighus som har mistet sin vanntilførsel pga. utbedringer av kraftstasjonens turbinrør.
  • Drikkevann i Finnmark. En vurdering av behov og muligheter for bruk av grunnvann. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (90.050), Report, 1990)
   Som en del av Finnmarksprogrammet grunnvannskartlegging er råvannskildene til vannverk som forsyner mer enn 100 personer registrert. Undersøkelsene innbefatter 82 vannverk som forsyner 91 prosent av Finnmarks befolkning. ...
  • Drikkevann i Norge - en landsomfattende undersøkelse av geografiske variasjoner i kjemisk sammensetning. 

   Flaten, Trond Peder (NGU-Rapport (85.207), Report, 1985)
   Det er samlet inn vannprøver fra 384 større norske vannverk som i 1982 forsynte ca. 71 % av Norges befolkning. Det er tatt 4 prøver fra hvert vannverk, en for hver årstid. Prøvene er tatt av ferdig behandlet vann. Si, Al, ...
  • Drikkevannsundersøkelse i Møre og Romsdal. Status - råvannskilder. 

   Morland, Geir; Sand, Kari (NGU-Rapport (87.166), Report, 1987)
   En registrering av status til råvannskildene til vannverk som forsyner mer enn 100 personer er utført i Møre og Romsdal. De fleste vannverk baseres på overflatevann med tilfredsstillende kapasitet, men med varierende ...
  • Drikkevannsundersøkelser i Oppland fylke Status - råvannskilder. 

   Ensby, Simen (NGU-Rapport (87.015), Report, 1987)
   Som en basis for arbeidet med den fylkeskommunale og kommunale oversiktsplanleggingen i Oppland, har NGU vurdert tilstanden ved de vannverkene som forsyner mer enn 100 personer. Rapporten omfatter vannverk som ligger utenom ...
  • Drilling targets within the Björkdal Mine, Skellefteå, Sweden 

   Henderson, Iain (NGU-Rapport (2002.049), Report, 2002)
   This reports presents an evaluation of potential drilling targets within the Bj\u00F6rkdal Mine. The selection of these drilling targets is based on the conceptual structural geological model which re-interprets the geometry ...
  • Drinking water quality, Rift Valley, Ethiopia 

   Bjorvatn, Kjell; Reimann, Clemens; Siewers, Ulrich; Melaku, Zenebe; Haimanot, Redda Tekle (NGU-Rapport (2002.033), Report, 2002)
   138 samples from wells, springs, hot springs and rivers, all used as drinking water, were collected from the Ethiopian part of the Rift Valley. In addition one sample was collected from each of the 8 Ethiopian Rift valley ...
  • Dybdemåling i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland 

   Totland, Oddbjørn; Mauring, Eirik; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (98.142), Report, 1998)
   PPå oppdrag av Statens vegvesen, Nordland vegkontor er det utført batymetriske målinger i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland fylke. Hensikten med målingene var opprinnelig ved seismikk og ekkoloddregistreringer å finne ...
  • Dynamic modelling with DAN3D of Stampa scenario 3A 

   Penna, Ivanna; Hermanns, Reginald; Böhme, Martina (NGU-Rapport (2017.018), Report, 2017)
   The unstable rock slope at Stampa (Aurland Municipality; Sogn og Fjordane), is among the largest unstable rock slopes in Norway. It has been investigated over more than a decade in detail and several scenarios have been ...
  • Dynocysts in Late Holocene sediments in the Skagerrak 

   Grøsfjeld, Kari (NGU-Rapport (96.122), Report, 1996)
   The dinoflagellate cysts in eight samples from a 50 cm long core, four surface samples from the northwestern Skagerrak, and one surface sample located in the northwestern part of the Skagerrak, have been investigated. The ...
  • Dypforvitring i Oslo-regionen. Påvisning og oppfølgende undersøkelser 

   Rønning, J. S.; Gellein, J.; Elvebakk, H.; Dalsegg, E.; Olesen, O. (NGU-Rapport (2007.034), Report, 2007)
   Som et ledd i NGUs satsning på geologi i Oslo-regionen (GEOS) er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.\rUndersøkelsen har vist at dypforvitring ...