Now showing items 565-584 of 5002

  • El.magm.borhullsmålinger Nordgrubefeltet og Storwartzområdet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (851), Report, 1969)
   Målingene omfattet 2 hull i Nordgrubefeltet (104 A og 134) og 3 hull i Storwartzområdet (73, 128 og 132). De to første er boret vest for Røsjøen. Borhull 104- som er målt før (Rapport nr. 782)- er påsatt vertikalt på basis ...
  • El.magn. bakkemålinger Hersjøfeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1085), Report, 1972)
   I 1948 utførte Geofysisk Malmleting el.magn. målinger (Turam) over de gamle gruvene på Hersjøhøgda (Harsjø Vest, GM Rapport nr. 63). Kobberverket har utført magnetiske målinger på Hersjøhøgda. Målingene viser at de kjente ...
  • El.magn. borhullsmålinger Hersjøfeltet, borhull 244. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (1092), Report, 1972)
   Borhull 244 er påsatt med 65 grader fall mot øst i punktet 2 600 N, 1 360 V i GM's stikningsnett fra Turammålingene i 1948 (GM Rapport nr. 63). Hullet ble boret for å undersøke A-malmen på stort dyp. Da målingene foregikk ...
  • El.magn. borhullsmålinger Nordgrubefeltet. 

   Singsaas, Per (NGU-Rapport (782), Report, 1968)
   Borhullsmålingene foregikk parallelt og tildels i de samme områder som bakkemålingene under oppdrag 783. Samtlige målte hull er påsatt vertikalt og på basis av resultater fra bakkemålinger. Borhullsmålingene omfattet 11 ...
  • Electric profiling by the MISC and Slingram methods in the Pechenga and Pasvik areas 

   Tokarev, A.D.; Zhamaletdinov, A.A.; Rønning, Jan S.; Asming, V.E.; Vinogradov, Yu.A. (NGU-Rapport (92.279), Report, 1992)
   Electrical and Slingram profiling is carried out in the border area between Norway and Russia. The aim of this survey was to map near outcropping conducting structures in the ground, and to see how these two methods worked ...
  • Electrical resistivity and refraction seismic data acquisition over a segment of the Møre-Trøndelag Fault Complex 

   Nasuti, Aziz; Chawshin, Kurdistan; Dalsegg, Einar; Tønnesen, Jan Fredrik; Ebbing, Jörg; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2009.037), Report, 2011)
   The Møre-Trøndelag Fault Complex (MTFC) is a key structural element in mid-Norway. 2D resistivity profiling and shallow refraction seismics have been carried out to resolve the near surface structures of the fault in the ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Dragset Grube - Lommundal 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (13), Report, 1938)
   Undersøkelsen ble utført ved 500 per. elektromagnetisk induktive målinger (Turam) innenfor i alt 8 kabelsløyfer av noe varierende størrelse. Det undersøkte området har et samlet areal på ca. 14 km2. Ved målingene ble det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Lommundal og Rindal Dragset Grube 

   Sakshaug, G.; Brækken, H. (NGU-Rapport (11), Report, 1938)
   GM Rapport nr. 11 omfatter feltene nr. 35, 36, 37, 38, 39 og 41 i Lommundal og -Rindal samt feltene Dr. 1, Dr. 2 og Dr. 3 øst for Dragset Grube . Feltene i Lommundal og Rindal har en utstrekning på tilsammen ca. 4 km2 og ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-feltet 

   Brækken, H.; Sakshaug, G. (NGU-Rapport (8), Report, 1937)
   Undersøkelsene omfattet 10 felt nummerert XVI - XXV. Feltene XVI - XX ligger i strøket Gråhammaren - Fagerlivann - Damlivann - Orkla. Feltene XXI - XXV strekker seg oppover langs Orkla fra Mjøen gård til Dragset gård. Det ...
  • Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Løkken-området 

   Brækken, H.; Welde, H. (NGU-Rapport (5A), Report, 1938)
   Det ble utført 500 per. elektromagnetisk induktive målinger supplert med elektromagnetisk konduktive målinger. I den sydlige del av det undersøkte område ble det påvist ledende soner av stor utstrekning med retning Løkken ...
  • Elektriske målinger i tunnel, Funna Kraftverk, Meråker, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (2006.056), Report, 2006)
   For å kartlegge gunstige soner for joding av de elektriske anleggene knyttet til det nye Funna Kraftverk i Meråker, har NGU utført resistivitetsmålinger (elektriske motstandsmålinger) langs den nye utløpstunnelen. Målte ...
  • Elektriske målinger ved Joma i 1987 

   Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (87.173), Report, 1988)
   Sommeren 1987 ble det utført CP-, IP-, RP- og PP-målinger på bakken og i borhull syd-vest for Jomaforekomstens utgående. Hensikten med dette var å kartlegge størrelsen av en massim kismineralisering samt studere de elektriske ...
  • Elektro-magnetisk undersøkelse 1. Kaldådalsfeltet 2. Musken 3. Melkedalen Grube. 

   Singsaas, P.; Brækken, H. (NGU-Rapport (49), Report, 1947)
   I Kaldådalsfeltet skulle det foretas undersøkelser av kjente blyglans- sinkblende-soner. I Musken og ved Melkedalen Grube skulle undersøkelsene foregå på kobberholdige svovel- magnetkisforekomster. Det ble utført el.magn. ...
  • Elektrokjemi, selvpotensialer og forvitring av sulfidforekomster 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (92.307), Report, 1992)
   Det er gitt en oversikt over det teoretiske grunnlag for elektro-geokjemi og selvpotensialer (SP), og fremmet et forslag til hvordan elektrokjemiske prosesser kan utnyttes i studium av forvitringen av norske sulfidforekomster ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Bakkagjerdet, Kongens Grube - Rødalen Grube 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (554), Report, 1965)
   Etter en geofysisk undersøkelse ved Bakkagjerdet i 1941 ble det anvist en 1 300 meter lang, dyptliggende leder som senere er boret på, men ikke funnet. (GM Rapport nr. 24). De nye målingene ble utført for å se nøyere på ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Bidjovagge 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (607), Report, 1966)
   Det er målt i området flere ganger tidligere og følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 185, 208, 228, 276 E og 525. B-forekomsten ligger i en antiform hvor det ved tidligere målinger er indikert en strømkonsentrasjon ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Rødalen Grube, Røros 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (752), Report, 1968)
   Målingene under oppdrag 752 må ses i sammenheng med tidligere og omtrent samtidige undersøkelser i området. Følgende rapporter i NGU's arkiv er aktuelle: nr. 16, 24, 554, 715 B, 782 og 783.\rDe nye målingene skulle foregå ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Vanngrøfta - Fredrik IV - Langen Syd for Daleng Gård - Vangrøftdalen. 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (715 A), Report, 1967)
   Utgangspunktet for undersøkelsene var Fredrik IV Grube, og det ble målt et felt på 10,8 km2 - 8,4 km langt og 1,2 km bredt. Det ble foretatt el.magn. kond.målinger (Turam) på vanlig måte. Ved Daleng gård syd for Vanngrøfta ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (770), Report, 1967)
   Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det ...
  • Elektromagnetisk undersøkelse Kongens Grube - Vensåsen 

   Sakshaug, G.F. (NGU-Rapport (715 B), Report, 1967)
   Følgende rapporter i NGU's arkiv over tidligere undersøkelser ved Kongens Grube er aktuelle: 16, 24 og 554. Det ble utført el.magn.kond.målinger (Turam) på vanlig måte ut fra varierte kabelanlegg for energisering. Bl.a. ...