• Berggrunnsgeologisk rekognosering av fire områder på kysten av Møre og Trøndelag 

      Lynum, R.; Olesen, O.; Krill. A.; Gautneb, H.; Bryhni, I.; Alakan, K.; Solli, A.; Grønlie, A.; Boyd, R.; Bering, D. (NGU-Rapport (86.182), Report, 1986)
      Det er gjennomført en berggrunnsgeologisk rekognosering av føolgende fire områder: I Veiholmen (deler av Hitra, Frøya og Smøla), II Ytre Vikna, III Kyststrøket Aure-Tustna (med den sydlige delen av Smøla) og IV Hustad. ...