• Forprosjekt fjellskred i Troms - Status 2005 

   Eiken, Trond; Ganerød, Guri; Henderson, Iain; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.040), Report, 2006)
   Forkortet:\rGeologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda kan være svært gamle, vitner naturkatastrofen i Lyngen i 1810 ...
  • Forurensningsstatus i området for planlagt steinpark på Østmarkneset, Trondheim 

   Andersson, Malin; Ganerød, Guri (NGU-Rapport (2015.065), Report, 2015)
   Området på Østmarkneset som er planlagt å brukes som steinpark ble klassifisert som regionalt viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. ...
  • Geofysiske målinger Åknes og Tafjord, Stranda og Nordal kommuner, Møre og Romsdal 

   Rønning, Jan S.; Tønnesen, Jan Fredrik; Ganerød, Guri; Elvebakk, Harald; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2006.002), Report, 2006)
   Forkortet:\rI forbindelse med Åknes\/Tafjord-prosjektet, har NGU utført geofysiske målinger ved Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Tafjord i 2004 og 2005. Denne rapporten dokumenterer de geofysiske data, gir foreløpige ...