• Gull i bekkesedimenter, Oppland 

   Krog, Reidar (NGU-Rapport (89.152), Report, 1989)
   NGU utførte i tidsrommet 1984-87 en landsomfattende geokjemisk oversikts- kartlegging av metallinnhold i flomsedimenter. Det ble funnet forhøyede gull- og arsenverdier i et belte som krysser søndre del av Oppland fylke. I ...
  • Innhold av 28 grunnstoffer i salpetersyreekstrakt av jordprøver fra Meråker 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (92.264), Report, 1992)
   Prøver av jord (C-horisont morene\/forvitringsjord) tatt i rutenett 500x1000 m fra |554 lokaliteter i Meråkerfeltet er analysert for innhold av HNO3-løse- lig Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti, Ag, B, Ba, Be, Cd, Ce, Co, ...
  • Innhold av edelmetaller i løsmasser, Sogn og Fjordane fylke. 

   Ryghaug, Per (NGU-Rapport (89.156), Report, 1989)
   Gull og platinametaller(Pt, Pd, Rh, Ru, Tr, Os) er analysert i tidligere inn- samlede løsmasseprøver fra Sogn og Fjordane fylke. Prøvene ble samlet inn i 1984-85 i forbindelse med et goekjemisk kartleggings- prosjekt som ...
  • Interpretation of Low Latitude Magnetic Anomalies 

   Beard, Les P.; Skilbrei, Jan Reidar; Goitom, Berhe (NGU-Rapport (2000.012), Report, 2000)
   Magnetic data collected near the earth's magnetic equator is more difficult to interpret than high latitude magnetic data because tha magnetic field intensity at the equator is smaller and because the ambient inducing field ...
  • Regional geokjemisk kartlegging i Vest-Finnmark. Gull i bekkemose, bekkesediment og morene. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.081), Report, 1989)
   Den delen av Finnmark fylke som ikke ble omfattet av prøvetakingen for Nordkalottprosjektets geokjemidel ble prøvetatt i regional skala i 1985. Prøver av bekkemose, bekkesediment og morene er analysert mhp. gull. Resultatene ...
  • Soil geochemistry of the Bleikvassli area ( Status Report No.3). Detailed investigation of the Grasvatnet area. 

   Krog, Reidar (NGU-Rapport (97.106), Report, 1997)
   A combined geological, geophysical and geochemical exploration project aimed at finding new ore reserves in the vicinity of the Bleikvassli mine, Nordland county was initiated by NGU in 1993. A number of the anomalous areas ...