• Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling på bygninger i Midtbyen i Trondheim 

   Holten, M. A.; Isaksen, M. E.; Sørensen, L.; Som, B.; Rusti, E. H.; Paulsrud, L. E.; Moen, I. M.; Lønmo, N. H.; Lillevik, M.; Andersen, M. K.; Ataei, M.; Buraas, I. K.; Dreiås, G.M.; Gabrielsen, K. M.; Granly, T. (NGU-Rapport (2009.078), Report, 2010)
   Ved hjelp av et bærbart XRF-instrument er eksteriørmalingen på 290 bygg i Midtbyen i Trondheim undersøkt for innholdet av antimon, arsen, barium, bly, brom, jern, kadmium, klor, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, tinn, ...
  • Kisforekomster i området Grunnfjord-Norddalen, Ringvassøy. 

   Lindahl, Ingvar (NGU-Rapport (1650/14C), Report, 1980)
   Feltet ble undersøkt med befaring og prøvetaking. Vasskisforekomstene Grunnfjord og Norddalen er omtalt. Det sammer er antimonforekomstene Hårskoltan og Grunnfjord. Også Gamnes kisforekomst med kobber og sink og ...