• Action map for tunnel planning, Oslofjord - Telemark region: Mapping deeply weathered weakness zones 

   Olesen, Odleiv; Rønning, Jan S.; Baranwal, Vikas C. (NGU-Rapport (2016.015), Report, 2016)
   Joints and fractures were weathered during a sub-tropical climate regime and thus may contain smectite and kaolinite. The presence of such minerals prohibits groundwater flow in fracture and fault zones. The clay-bearing ...
  • Effekt på havbotnen av skjelsanduttak i utvalte konsesjonområde i Hordaland 

   Bøe, Reidulv; Ottesen, Dag; Plassen, Liv; Longva, Oddvar; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2016.044), Report, 2016)
   I 2015 og 2016 blei det gjennomført tokt til Øygarden og Fjell kommunar for å kartlegge utvalde konsesjonsområde for skjelsandopptak, kvar det har blitt tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart ...
  • Grunnvann og grusressurser på Fremo - bidrag til konsekvensutredning 

   Larsen, Bjørn Eskil; Libach, Lars Rolstad; Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2016.027), Report, 2016)
   På oppdrag fra Melhus kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomgått eksisterende geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og ...
  • Kartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2021.002), Report, 2021)
   I 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har ...
  • Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2020.001), Report, 2020)
   I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: resultater og erfaringer fra pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2019.037), Report, 2020)
   I områder av Trøndelag og nordre Gudbrandsdalen har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. ...
  • Oppdatering av Grus-, pukk- og steintippdatabasen i Oppland fylke 

   Libach, Lars; Wolden, Knut; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (2014.023), Report, 2014)
   I et samfinansieringsprosjekt med Oppland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) befart de viktigste forekomstene som er registrert i Grus-, pukk- og steintippdatabasen. Informasjon om forekomstene er ...
  • Ressursregnskap for grus og pukk i Hordaland 2013 

   Libach, Lars Rolstad (NGU-Rapport (2014.048), Report, 2015)
   Rapporten viser ressursregnskapet for Hordaland fylke, med spesiell vekt på Bergen kommune.Bergen kommune har et forbruk av byggeråstoff som er like stort som forbruket i resten av Hordaland fylke til sammen. Uttakene i ...