• Undersøkelse av olivinstein-forekomster, Raudbergfeltet, Vik i Sogn. 

   Karlsen, Tor Arne (NGU-Rapport (90.087), Report, 1990)
   Ut i fra tidligere undersøkelser (Bakke 1985) vet en at større dunittpartier opptrer i ultramafittlinsene i Raudbergfeltet. Kvaliteten av olivinstein- forekomster i to av de ultramafiske linsene ved Valsvikdalen og ...
  • Undersøkelse av ultramafiske bergarter i Heggjadal, Eid. 

   Søvegjarto, Ulrik; Olerud, Svein (NGU-Rapport (89.121), Report, 1989)
   Ultramafiske bergarter i Hornindal og Nordfjordeid området ble undersøkt etter initiativ fra Fylkesgeologen i Sogn og Fjordane. Ved Grøndalsvatnet i Heggja- dal ligger en ultramafisk bergart som består av olivin, Mg-amfibol ...