• Landsomfattende mark- og grunnvannsnett - årsrapport 2015 

      Jæger, Øystein; Gundersen, Pål; Seither, Anna (NGU-Rapport (2016.007), Report, 2016)
      Årsrapporten gir en oversikt over den virksomheten Norges geologiske undersøkelse (NGU) har hatt innenfor Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) i 2015. Grunnvann fra 52 LGN-områder ble prøvetatt i mai og juni 2015. ...