• Database for alle geologiske opplysninger om den prekambriske geologien på Kvaløya, Troms fylke. 

   Zwaan, Klaas B. (NGU-Rapport (92.104), Report, 1992)
   Rapporten inneholder beskrivelse av geologien på Kvaløya, Troms fylke. Beskrivelsen er basert på eget feltarbeid utført somrene 1990 og 1991 og laboratorieundersøkelser. Videre fra trykte publikasjoner og kart og upubli- ...
  • Muresteinsforekomster ved Aukland, Ombo. 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.095), Report, 2000)
   Fortrolig til 01.01.2002 En forekomst av tonalittisk gneis ved Aukland på Ombo ble befart og vurdert. Hensikten var å belyse muligheter for produksjon av murestein på forekomsten og om kvaliteten på bergarten er egnet til ...