Show simple item record

dc.contributor.authorSeither, A.
dc.contributor.authorJæger, Ø.
dc.contributor.authorDagestad, A.
dc.contributor.authorSunde, P.
dc.contributor.authorMinde, Å.
dc.contributor.authorTønnesen, J.F.
dc.contributor.authorGundersen, P.
dc.contributor.authorRoseth, R.
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T07:15:55Z
dc.date.available2020-07-15T07:15:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664185
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres to typelokaliteter som begge er del av den større grunnvannsforekomsten Sunndalen som strekker seg fra utløpet av elvene Driva og Litldalselva cirka 15 km opp Sunndalen.Typelokalitet Sunndalsøra er lokalisert ved utløpet av elven Driva. Forekomsten, som hovedsakelig består av sand- og grusavsetninger, ligger i en elveterrasse under Sunndalsøra sentrum. Forekomsten har et stort nedbørsfelt og god hydraulisk kontakt med Driva. Generell urbanisering og industri utgjør den største potensielle belastningen på grunnvannets naturlige kjemiske sammensetning. Typelokalitet Grødal ligger cirka 7 km øst for Sunndalsøra sentrum i et område med aktivt jordbruk. Også denne typelokaliteten har et stort nedbørsfelt. Jordbruk i form av potet-, korn- og grasproduksjon utgjør den største potensielle belastningen på grunnvannets kjemiske sammensetning.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.007)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOFYSIKK
dc.subjectHYDROGEOLOGI
dc.subjectGRUNNVANN
dc.subjectGRUNNBORING
dc.subjectGRUNNVANNSKVALITET
dc.titleSunndalsøra og Grødal - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning
dc.typeReport
dc.description.localcode66582
dc.source.pagenumber50+vedlegg
dc.relation.project(366500) Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal