Show simple item record

dc.contributor.authorBjerkgård, Terje
dc.contributor.authorAngvik, Tine Larsen
dc.contributor.authorKeiding, Jakob
dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorSaalmann, Kerstin
dc.contributor.authorSvennungsen, Robin Orre
dc.contributor.authorSnook, Ben
dc.contributor.authorLutro, Ole
dc.contributor.authorGautneb, Håvard
dc.coverage.spatial20264 Hjartfjellet
dc.coverage.spatial20263 Krutvatnet
dc.date.accessioned2020-07-15T07:17:40Z
dc.date.available2020-07-15T07:17:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664218
dc.description.abstractDet har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. februar 2018. Prosjektet ble i 2014 og 2015 i sin helhet finansiert gjennom NGUs MINN-program. For 2016 og 2017 har Nordland Fylkeskommune bidratt til å finansiere Hattfjelldalsprosjektet med kr.750 000,-. Prosjektet har sin bakgrunn i utstrakt leteaktivitet av flere selskaper i området. Disse selskapene har etterspurt grunnlagsdata i form av blant annet berggrunnsgeologi og geofysikk. Hele området ble målt med høyoppløselig geofysikk i 2014 under MINN-programmet. Et mål med prosjektet er å benytte geofysisk, geokjemisk og geologisk kartlegging og detaljstudier til å utpeke områder med størst potensial for å finne større malmforekomster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2018.005)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectBERGGRUNNSGEOLOGI
dc.subjectMINERALRESSURSER
dc.subjectKALEDONSKE FJELLKJEDE
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleGeologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport april 2018
dc.typeReport
dc.description.localcode65821
dc.relation.project(355900) Geologi og mineralressurser i Hattfjelldal, Nordland


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal