Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Bjørn E.
dc.contributor.authorHøgaas, Fredrik
dc.contributor.authorGanerød, Guri V.
dc.coverage.spatial20164 Elverum
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:22Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:22Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664255
dc.description.abstractSom del av ORMEL-prosjektet ble det høsten 2015 utført 2D resistivitets- og georadar-undersøkelser ved Elverum sentrum og Ydalir. Målet med undersøkelsene er å kartlegge hvor mye grunnvann, og derav energi som kan hentes ut fra løsmasseakviferen i dette området.Området ved Ydalir og Elverum er en svært homogen glasifluvial og stedvis eolisk avsetning hovedsakelig bestående av sand. Slike typer avsetninger er meget velegnet å kartlegge med georadar, siden massene tillater dyp penetrasjon av radarbølger. Ved 2D resistivitet kan meget tørr sand i overflaten være en utfordring siden overgangsmotstanden fra elektrodene til omliggende løsmasser kan bli veldig høy, men dette var overkommelig og resultatene gode.Ved Ydalir identifiserer begge metodene tre enheter; tørr sand på toppen, vannmettet sand og fast fjell i bunn. Mektigheten til de tørre løsmassene varierer mellom 5-20 meter. Mektigheten til de vannmettede massene varierer også mellom 5-20 meter, og er hovedsakelig basert på resistivitetsmålingene siden fjelloverflaten kun er synlig i et fåtall av georadar-profilene.Langs Glomma i Elverum sentrum, er begge metodene påvirket av støy fra infrastruktur, men det er likevel mulig å identifisere de samme tre enhetene som ved Ydalir. Mektigheten på vannmettede masser varierer også her og ligger mellom 5-20 meter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2016.020)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectGEOFYSKK
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectGEORADAR
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleBakkegeofysiske undersøkelser ved Ydalir og Elverum sentrum, Elverum kommune, Hedmark
dc.typeReport
dc.description.localcode64907
dc.source.pagenumber27+kart
dc.relation.project(363200) Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til oppvarming og kjøling i Melhus og Elverum ORMEL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal