Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErichsen, Eyolf
dc.date.accessioned2020-07-15T07:19:44Z
dc.date.available2020-07-15T07:19:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664262
dc.description.abstractStatens vegvesen har presentert et utkast til revidert håndbok N200 Vegbygging. De foreslåtte endringene av kravene til Los Angeles-verdi, spesielt for steinmaterialer i varmproduser asfaltdekker, har vært noe omdiskutert. I foreliggende rapport er informasjon fra produsenter (innrapportert gjennom mineralstatistikk i perioden 2006 til 2015) om hvor stor andel som har blitt solgt innenlands til faste dekker og veg blitt sammenholdt med analysedata på Los Angeles-verdier fra NGUs Grus- og pukkdatabase. Tallmaterialet viser at noen fylker vil ha problem med å tilfredsstille de nye reviderte kravene, men også gjeldene krav hvis formålet er at fylkene skal være selvforsynt med kortreist stein.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (2017.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectSTATISTIKK
dc.subjectGRUS
dc.subjectPUKK
dc.subjectDATABASE
dc.titleOversikt over variasjon i Los Angeles-verdi og poleringsmotstand (PSV) basert på informasjon fra Grus- og pukkdatabasen og mineralstatistikk. Revisjon av Statens vegvesens håndbok N200-Vegbygging
dc.typeReport
dc.description.localcode65456
dc.source.pagenumber17
dc.relation.project(331700) Miljøvennlige vegdekker


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal